Photo: Nguyễn Long; Make up: Trung Lạc; Location: Calucky; Costumes: Tuấn Trần

sự kiện Ảnh girl xinh hot