ASIAD, rào cản chắn thể thao Việt Nam và thế giới
Những thành tích trái ngược của đoàn thể thao Việt Nam, khi Đại hội Thể thao Đông Nam Á và châu Á diễn ra trong cùng một năm, đã cho thấy rào cản vươn ra thế giới còn rất cao. Ngôi đầu trong khu vực của Việt Nam hẳn không còn nhiều ý nghĩa, khi các nước Đông Nam Á đều có thành tích tốt hơn khi bước ra ASIAD và Olympic.

Xem thêm U23 Việt Nam

BÊN LỀ HOT ASIAD 2023

Xem thêm BÊN LỀ HOT ASIAD 2023

GÓP Ý GIAO DIỆN