Nỗi đau tuổi 16

Nỗi đau tuổi 16 Ông ta bảo đưa tôi đi khám nhưng lại đưa tôi vào trường học để dở trò đồi bại.