Nhiều lần bị ho khi phát biểu, ông Joe Biden có vấn đề về sức khoẻ? 1634558460
  • Video Tin tức khác

Xin chờ đợi, 24h đang tải thêm video