"Thánh gõ" chỉ có ở Việt Nam

Bài "Tình nhỏ mau quên" được thanh niên nghiêm túc này thể hiện một cách tuyệt vời, chỉ với một đạo cụ duy nhất. Đây đúng là "thánh gõ".

Chia sẻ
(Khám phá)
Báo lỗi nội dung