"Hot girl ngủ gật", "kiều nữ tạp hóa Thanh Hóa"... chuộng style gợi cảm

11. Võ Ngọc Trân là hot girl học đường gây sốt các trang báo mạng Trung Quốc, Hàn Quốc như cocomy.net, sharefie, kknews, tantannews,...

Nguồn: http://danviet.vn/thoi-trang/hot-girl-ngu-gat-kieu-nu-tap-hoa-thanh-hoa-chuong-style-goi-cam-107...

Theo Anh Đào (Tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Phong cách thời trang của SAO