Thơ tình: Mẹ tôi

Thơ tình: Mẹ tôi Bước đến bên mẹ già tôi mới hiểu / Tình mẫu tử chẳng thể nào mờ phai!

Thơ tình: Nén tình

Thơ tình: Nén tình Em lục tìm trong nỗi nhớ mênh mang / Để ước mong tìm chút gì hạnh phúc