Lịch chiếu phim rạp tại TP.HCM từ 3/8-9/8: Vũ điệu tình yêu

Thứ Sáu, ngày 03/08/2012 06:22 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Chuyện phim xoay quanh Emily, cô tiểu thư giàu có nhưng đam mê vũ đạo rời gia đình tới Miami để theo đuổi ước mơ.

Sự kiện: Phim chiếu rạp

Tên phim

Giờ chiếu

Ngày

Thể loại

Đống Đa

Siêu điệp viên bé bự 9h40, 12h00, 14h20, 16h40, 19h00, 21h20 3/8-9/8

Hành động

Kỵ sỹ bóng đêm trỗi dậy 9h40, 13h10, 16h50, 20h20 3/8-9/8

Hành động

Vũ điệu tình yêu (3D) 9h30, 11h30, 13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21h30 3/8-9/8

Âm nhạc

Kỷ băng hà 4 (3D) 9h40, 12h00, 14h20, 16h40, 19h20, 21h30 3/8-9/8

Hoạt hình

Galaxy Nguyễn Trãi

Kỵ sỹ bóng đêm trỗi dậy 09h05, 12h10, 15h15, 18h20, 21h25 3/8-9/8

Hành động

Kỷ băng hà 4 11h05, 12h55, 14h55, 18h45 3/8-9/8

Hoạt hình

Vũ điệu tình yêu 09h00, 11h55, 13h50, 17h40, 20h35, 21h30 3/8-9/8

Âm nhạc

Vũ điệu tình yêu (3D) 10h00, 15h45, 19h35 3/8-9/8

Âm nhạc

Galaxy Nguyễn Du

Kỵ sỹ bóng đêm trỗi dậy 09h10, 12h15, 15h20, 18h25, 21h30 3/8-9/8

Hành động

Vũ điệu tình yêu (3D) 10h00, 11h55, 13h50, 15h45, 17h40, 19h35, 20h35, 21h30 3/8-9/8

Âm nhạc

Kỷ băng hà 4 (3D) 09h00, 10h50, 18h45 3/8-9/8

Hoạt hình

Galaxy Tân Bình

Kỷ băng hà 4 09h15, 11h20, 15h00, 18h00 3/8-9/8

Hoạt hình

Vũ điệu tình yêu 09h30, 13h00, 14h30, 17h00, 21h30 3/8-9/8

Âm nhạc

Vũ điệu tình yêu (3D) 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30, 19h30, 20h30 3/8-9/8

Âm nhạc

Kỵ sỹ bóng đêm trỗi dậy 09h00, 12h00, 13h15, 15h00, 16h15, 20h00, 21h00 3/8-9/8

Hành động

Kẻ độc tài 09h40, 11h15, 19h15, 22h00 3/8-9/8

Tâm lý

TP.HCM: Bấm vào đây xem số điện thoại và địa chỉ các Rạp

Chú ý: Lịch chiếu có thể thay đổi mà không cần báo trước

Chia sẻ
sự kiện Phim chiếu rạp
Báo lỗi nội dung