Lịch chiếu phim rạp tại TP.HCM từ 19/7-25/7: Đồn cảnh sát ma

Sự kiện: Phim chiếu rạp

Một câu chuyện đặc biệt về những cảnh sát chuyên đi bắt các hồn ma. Những kẻ đã chết nhưng không chấp nhận cái chết chính là những kẻ đáng nguy nhất trong thế giới tương lai.

Tên phim

Giờ chiếu

Ngày

Thể loại

Đống Đa

Siêu đại chiến 10h00, 12h50, 15h40, 18h30, 21h10 19/7-25/7 Hành động, Viễn tưởng
Hoàng tử & Lọ lem (Phòng 2 - D2D) 9h30, 11h30, 13h30, 15h30;
(Phòng 3 - D2D) 19h50, 21h40
19/7-25/7 Hài
Đồn cảnh sát ma (3D) 16h00, 18h00 19/7-25/7 Hành động, Hài
Đồn cảnh sát ma 9h50, 12h10, 14h30, 16h50, 19h10, 21h30 19/7-25/7 Hành động, Hài
Kỵ sỹ cô độc 17h30, 20h40 19/7-25/7 Hành động
Kẻ trộm mặt trăng 2 (3D - Lồng tiếng) 9h40, 11h50, 14h00 19/7-25/7 Hoạt hình

Galaxy Nguyễn Du

Siêu đại chiến 09h15, 16h45 19/7-25/7 Hành động, Viễn tưởng
Siêu đại chiến (3D) 11h45, 14h15, 17h50, 19h15, 21h45 19/7-25/7 Hành động, Viễn tưởng
Hoàng tử & Lọ lem 11h35, 16h05 19/7-25/7 Hài
Đồn cảnh sát ma (3D) 09h00, 16h20, 21h55 19/7-25/7 Hành động, Hài
Đồn cảnh sát ma 12h40, 20h10 19/7-25/7 Hành động, Hài
Kỵ sỹ cô độc 08h55, 13h20, 22h00 19/7-25/7 Hành động
Kẻ trộm mặt trăng 2 (3D - Lồng tiếng) 14h30, 18h10, 20h00 19/7-25/7 Hoạt hình
Kẻ trộm mặt trăng 2 (Lồng tiếng) 10h50 19/7-25/7 Hoạt hình

Galaxy Nguyễn Trãi

Siêu đại chiến 09h10, 11h40, 16h40, 21h40 19/7-25/7 Hành động, Viễn tưởng
Siêu đại chiến (3D) 14h10, 19h10 19/7-25/7 Hành động, Viễn tưởng
Hoàng tử & Lọ lem 11h45, 16h05 19/7-25/7 Hài
Đồn cảnh sát ma (3D) 12h40, 20h00 19/7-25/7 Hành động, Hài
Đồn cảnh sát ma 09h00, 16h20, 21h50 19/7-25/7 Hành động, Hài
Kỵ sỹ cô độc 09h00, 13h20, 22h00 19/7-25/7 Hành động
Kẻ trộm mặt trăng 2 (Lồng tiếng) 10h50, 18h10, 20h10 19/7-25/7 Hoạt hình

Galaxy Tân Bình

Siêu đại chiến 09h15, 11h45, 13h35, 14h15, 16h45, 21h45 19/7-25/7 Hành động, Viễn tưởng
Siêu đại chiến (3D) 10h30, 13h00, 15h30, 18h00, 19h15, 20h30 19/7-25/7 Hành động, Viễn tưởng
Hoàng tử & Lọ lem 10h10, 12h00 19/7-25/7 Hài
Đồn cảnh sát ma (3D) 11h00, 15h00, 19h00 19/7-25/7 Hành động, Hài
Đồn cảnh sát ma 09h00, 13h00, 17h00, 18h10, 21h15, 22h00 19/7-25/7 Hành động, Hài
Kỵ sỹ cô độc 15h45, 18h30, 21h00 19/7-25/7 Hành động
Kẻ trộm mặt trăng 2 (Lồng tiếng) 09h35, 11h30, 13h50, 16h10, 20h00 19/7-25/7 Hoạt hình

Bấm vào đây xem số điện thoại và địa chỉ các Rạp TP.HCM

Chú ý: Lịch chiếu có thể thay đổi mà không cần báo trước

Chia sẻ
Gửi góp ý
Phim chiếu rạp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN