Lịch chiếu phim rạp Quốc gia từ 19/10-25/10: Viên đạn ma

Với tài năng bắn sung thiện xạ của Quách Truy, khả năng phá án kỳ lạ của Đông Lộ, sự thật phía sau những vụ án bí ẩn đã từ từ sáng tỏ trong nỗi kinh ngạc của người dân thành phố.

Tên phim

Giờ chiếu

Ngày

Thể loại

Cưỡng đoạt 2

9h05, 12h20, 14h55, 18h (T6); 12h, 17h40 (T7); 9h20, 10h55, 14h30, 18h05, 21h40 (CN, T2 đến T5)

19/10-25/10

Hành động

Khách sạn huyền bí (3D) 10h45, 12h25, 17h05, 21h45 (T6); 9h, 10h45, 12h25, 15h35, 18h05, 21h45  (T7); 9h10, 12h20, 17h, 21h40 (CN, T2 đến T5) 19/10-25/10

Hoạt hình

Thám tử lừng danh 9h40, 11h25, 13h10, 16h30, 18h15, 20h, 21h45 (T6); 9h30, 11h15, 13h, 14h45, 16h30, 18h15, 20h, 21h45 (T7, CN, T2 đến T5) 19/10-25/10

Hành động

Mối quan hệ nguy hiểm 10h20, 14h, 16h, 19h35, 21h25 (T6); 10h, 13h40, 15h40, 19h15, 21h15 (T7); 12h30, 16h05, 19h40 (CN, T2 đến T5) 19/10-25/10

Hành động

Chó ma Frankenweenie  (3D)

9h15, 14h05, 15h35, 18h45, 20h15 (T6); 9h15, 14h05, 17h15, 18h45, 20h15 (T7); 10h50, 14h, 15h30, 18h40, 20h10 (CN, T2 đến T5)

19/10-25/10

Hoạt hình

Viên đạn ma

12h30, 16h45, 21h (T6); 11h40, 13h30, 17h45, 19h35 (T7); 11h25, 13h15, 17h30, 19h20 (CN, T2 đến T5)

19/10-25/10

Hành động

Đội quân siêu trộm

14h20, 18h35 (T6); 9h15, 15h20, 21h25 (T7); 9h, 15h05, 21h10 (CN, T2 đến T5)

19/10-25/10

Hành động

Scandal - Bí mật thảm đỏ

9h45, 11h35, 13h25, 15h20, 17h15, 19h10, 21h (T6); 10h40, 12h30, 14h20, 16h10, 19h40, 21h35 (T7); 9h40, 11h30, 13h20, 15h15, 17h10, 19h05, 20h55 (CN, T2, T3, T4); 10h, 12h, 14h, 16h, 21h30 (T5)

19/10-25/10

Tâm lý

TP.HN: Bấm vào đây xem số điện thoại và địa chỉ các rạp phim

Chú ý: Lịch chiếu có thể thay đổi mà không cần báo trước

Chia sẻ
Gửi góp ý
Phim chiếu rạp quốc gia Xem thêm
Báo lỗi nội dung