Vai diễn và cuộc đời

Vai diễn và cuộc đời Chị cố gắng giấu kín nỗi đau vào trong để tạo lớp vỏ bọc cho một gia đình hạnh phúc.