Ngắm cơ bắp mê hoặc của Lý Tiểu Long

Sự kiện: Lý Tiểu Long

Lý Tiểu Long có thể làm bao cát nặng 300 lb (136,08 kg) đang hướng tới đập lên trần nhà với 1 cú sidekick.

Ngoài ra, theo Intercepting Fist DVD, Lee có thể giữ tư thế V-sit khi chân đang ở trên cao trong 30 phút hoặc lâu hơn.

Đình Phong

sự kiện Lý Tiểu Long