Ngắm cơ bắp mê hoặc của Lý Tiểu Long

Sự kiện: Lý Tiểu Long

Tại thời điểm đó, Lý Tiểu Long tập biceps curl (bo tay trước) có trọng lượng 70 đến 80 lb tương đương 32 đến 36 kg mỗi tay 3 hiệp 8 lần, cùng với các bài tập khác, chẳng hạn như squat (gánh tạ), push-up (chống đẩy), reverse curl, concentration curl, French presse, wrist curls và reverse wrist curl, Lý Tiểu Long thực hiện từ 6 đến 12 lần mỗi hiệp.

Đình Phong

sự kiện Lý Tiểu Long