Mỹ nhân Việt “đại chiến” năm 2013

Năm 2013 đánh dấu sự trở lại của Ngô Thanh Vân ở dòng phim võ thuật

Theo Thùy Vân (T.H)
Báo lỗi nội dung