Minh Hằng hay Hoàng Thùy Linh sexy nhất?

Nếu chỉ qua vài câu nói người ta sẽ không hiểu cô này muốn phấn đấu gì trong cuộc sống hay tư duy của cô ta ra sao, rồi người này người kia đánh giá phiến diện, hiểu sai mình đi…”.

Theo Ngô Tây (Khampha.vn)

sự kiện Hoàng Thùy Linh: Ngày ấy, bây giờ