Hoàng Thùy Linh thời Nhật ký Vàng Anh

Về việc Đài truyền hình Việt Nam (VTV) phát sóng chương trình kết thúc Nhật ký Vàng Anh. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nghiêm khắc phê bình lãnh đạo VTV đã cho phát sóng chương trình kết thúc Nhật ký Vàng Anh không có tác dụng giáo dục, gây phản ứng trong xã hội, làm ảnh hưởng không tốt đến uy tín của Đài truyền hình quốc gia.

Nguyệt Cát

Hoàng Thùy Linh: Ngày ấy, bây giờ

Xem thêm
Báo lỗi nội dung