Cường tráng như Trương Nam Thành

Sự kiện: Trương Nam Thành

Trương Nam Thành được biết đến chủ yếu trong vai trò người mẫu

Theo Phạm An (T.H)

Trương Nam Thành

Xem thêm
Báo lỗi nội dung