VTV 9/5: Tóc rối

Thứ Sáu, ngày 09/05/2014 00:01 AM (GMT+7)

Bộ phim nói lên bộ mặt thật của xã hội hiện nay,tuy hiện đại nhưng bản chất con người vẫn cấu xa,ích kỷ,đê tiện và thủ đoạn. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn những trái tim biết yêu thương,những tâm hồn trong sáng trong thế giới đầy vẫn đục.

Phát sóng

Giờ phát sóng

Tên phim

VTV1

03h00 Đường lên Điện Biên - Tập 7
13h05 Tuỳ Đường anh hùng - Tập 4
20h35 Đường lên Điện Biên - Tập 8

VTV3

00h30 Bằng chứng ngoại tình - Tập 93
03h00 Hai phía chân trời - Tập 14
11h00 Mặt nạ da người - Tập 21
12h00 Tân Lạc Thần truyền kỳ - Tập 70
18h00 Có con hay không - Tập 33

VTV4

01h35 Duyên nghiệp - Tập 17

05h30

Ba đám cưới, một đời chồng - Tập 22
09h35 Duyên nghiệp - Tập 17
13h00 Ba đám cưới, một đời chồng - Tập 22
16h05 Duyên nghiệp - Tập 17
22h00 Ba đám cưới, một đời chồng - Tập 22

VTV6

00h00 Giọt nước rơi - Tập 20
02h00 Khi ta nói dối, Tập 53
09h35 Giọt nước rơi - Tập 21
14h00 Khi ta nói dối, Tập 53
19h00 Cổ cồn trắng - Tập 52
22h00 Khi ta nói dối, Tập 55

VTVcab1

01h00 Đen trắng - Tập 3
02h30 Bốn thiếu gia ở kinh thành - Tập 25
05h00 Hậu cung chân hoàn truyện - Tập 46
07h00 Định mệnh hoán đổi - Tập 49
08h00 Định mệnh hoán đổi - Tập 50
10h30 Gia đình là số 1 - Phần 3 - Tập 1
11h00 Lòng dạ đàn bà - Tập 11
12h00 Hoa hồng có gai - Tập 29
13h00 Hậu cung chân hoàn truyện - Tập 46
14h00 Đen trắng - Tập 4
16h00 Gia đình là số 1 - Phần 3 - Tập 1
17h00 Định mệnh hoán đổi - Tập 51
18h00 Định mệnh hoán đổi - Tập 52
19h00 Gia đình là số 1 - Phần 3 - Tập 2
19h30 Quyền lực vương phi - Tập 12
20h30 Hậu cung chân hoàn truyện - Tập 47
22h00 Bổn thiếu gia ở kinh thành - Tập 31

VCTV2

00h00 Vùng hạ chuyển mình  - Tập 12
01h00 Chàng mập nghĩa tình  - Tập 28
02h00 Một nửa yêu thương   - Tập 21
03h00 Tìm chồng cho vợ tôi   - Tập 17
04h00 Đất mặn  - Tập 29
05h00 Truy tìm dấu vết   - Tập 7
06h00 Vùng hạ chuyển mình  - Tập 13
07h00 Chàng mập nghĩa tình  - Tập 29
08h00 Một nửa yêu thương  - Tập 22
09h00 Tìm chồng cho vợ tôi   - Tập 18
10h00 Đất mặn  - Tập 30
11h00 Truy tìm dấu vết - Tập 8
12h00 Vùng hạ chuyển mình  - Tập 14
13h00 Chàng mập nghĩa tình  - Tập 30
14h00 Một nửa yêu thương  - Tập 23
15h00 Tìm chồng cho vợ tôi   - Tập 19
16h00 Đất mặn  - Tập 31
17h00 Truy tìm dấu vết  - Tập 9
18h00 Vùng hạ chuyển mình  - Tập 15
19h00 Chàng mập nghĩa tình  - Tập 31
20h00 Một nửa yêu thương  - Tập 24
21h00 Tìm chồng cho vợ tôi  - Tập 20
22h00 Đất mặn   - Tập 32
22h00 Truy tìm dấu vết   - Tập 10

VCTV7

00h00 Bố nuôi Mr. Kim - Tập 74
01h00 Võ thần - Tập 17
02h00 Tóc rối - Tập 58
03h00 Bố nuôi Mr. Kim - Tập 75
04h00 Võ thần - Tập 18
05h00 Nữ hoàng tháng 5 - Tập 9
06h00 Tóc rối - Tập 59
07h00 Bố nuôi Mr. Kim - Tập 76
08h00 Nữ hoàng tháng 5 - Tập 10
09h00 Võ thần - Tập 19
10h00 Tóc rối - Tập 60
11h00 Nữ hoàng tháng 5 - Tập 11
12h00 Con gái của bố - Tập 71
13h00 Gia đình chồng tôi - Tập 80
14h00 Bố nuôi Mr. Kim - Tập 77
15h00 Võ thần - Tập 17
16h00 Gia đình chồng tôi - Tập 81
17h00 Nữ hoàng tháng 5 - Tập 12
18h00 Tóc rối - Tập 61
19h00 Bố nuôi Mr. Kim - Tập 78
20h00 Nữ hoàng tháng 5 - Tập 13
21h00 Con gái của bố - Tập 72
22h00 Gia đình chồng tôi - Tập 82
23h00 Võ thần - Tập 21

Theo VTC, VTV