VTV 8/12: Ước mơ lấp lánh

Bộ phim là câu chuyện trên con đường đầy gian nan để đi đến thành công của Han Jung Won - một phụ nữ hết lòng say mê với công việc.

Phát sóng

Giờ phát sóng

Tên phim

VTV1

03h10 Hai phía chân trời -Tập 10
13h05 Tây Thi bí sử - Tập 29

VTV3

00h00 Đông Y - Tập 60
03h00 Những người độc thân vui vẻ (Tập 134)
14h30 Duyên nghiệp (Tập 7)
18h00 Ước mơ lấp lánh - Tập 59
22h20 Chốn thâm cung (Tập 209)

VTV4

05h30

Nếp nhà - Tập 24
13h30 Nếp nhà - Tập 24
22h35 Nếp nhà - Tập 24

VTV6

08h00 Thần thoại - Tập 7
10h00 Sự thật vô hình - Tập 16
19h15 Về nơi bình yên - Tập 2
22h10 Thần thoại - Tập 8
23h15 Về nơi bình yên - Tập 2

VCTV2

 00h00 Mua láng giềng gần - Tập 16
01h00 Hoàng hôn ấm áp - Tập 22
02h00 Pha lê không dễ vỡ - Tập 10
03h00 Cô gái kiêu kỳ - Tập 21
04h00 Châu sa - Tập 10
05h00 Những khoảng trời riêng - Tập 15
06h00 Mua láng giềng gần - Tập 17
07h00 Hoàng hôn ấm áp - Tập 23
08h00 Pha lê không dễ vỡ - Tập 11
09h00 Cô gái kiêu kỳ - Tập 22
10h00 Châu sa - Tập 11
11h00 Những khoảng trời riêng - Tập 16
12h00 Mua láng giềng gần - Tập 18
13h00 Hoàng hôn ấm áp - Tập 24
14h00 Pha lê không dễ vỡ - Tập 12
15h00 Cô gái kiêu kỳ - Tập 23
17h00 Những khoảng trời riêng - Tập 17
18h00 Mua láng giềng gần - Tập 19
19h00 Hoàng hôn ấm áp - Tập 25
20h00 Tây Sơn hào kiệt - Phần 1
21h00 Tây Sơn hào kiệt - Phần 2
22h00 Châu sa - Tập 13
23h00 Những khoảng trời riêng - Tập 18

VCTV7

00h50 Cô dâu chạy trốn - Tập 29
01h50 Hạnh phúc mong manh - Tập 95
02h50 Thiên sứ long bong - Tập 22
03h50 Đại chiến cổ kim - Tập 10
04h50 Đại chiến cổ kim - Tập 11
05h50 Hạnh phúc mong manh - Tập 96
06h50 Cô dâu chạy trốn - Tập 30
07h50 Thiên sứ long bong - Tập 23
08h50 Đại chiến cổ kim - Tập 12
09h50 Đại chiến cổ kim - Tập 13
10h50 Hạnh phúc mong manh - Tập 97
11h50 Đại chiến cổ kim - Tập 14
12h50 Đại chiến cổ kim - Tập 15
13h50 Thiên sứ long bong - Tập 24
14h50 Cô dâu chạy trốn - Tập 31
15h50 Thiên sứ long bong - Tập 25
16h50 Đại chiến cổ kim - Tập 16
17h50 Đại chiến cổ kim - Tập 17
18h50 Hạnh phúc mong manh - Tập 98
19h50 Cô dâu chạy trốn - Tập 32
20h50 Thiên sứ long bong - Tập 26
21h50 Đại chiến cổ kim - Tập 18
22h50 Đại chiến cổ kim - Tập 19
23h50 Hạnh phúc mong manh - Tập 98

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo VTC, VTV
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN