VTV 20/9: Xin đừng xa anh

Bộ phim sẽ là một thiên tiểu thuyết hiện đại trên truyền hình không chỉ xoay quanh chủ đề tình yêu.

Phát sóng

Giờ phát sóng

Tên phim

VTV1

13h00 Phượng hoàng mẫu đơn - Tập 27
21h35 Phim truyện

VTV3

00h00 Sứ Mệnh - Tập 17
03h00 Khi yêu đừng hỏi tại sao - Tập 14
14h10 Khép mắt chờ ngày mai - Tập 28
18h00 Chị cả- Tập 26

VCTV1

02h30 Gia đình chồng tôi - Tập 22
05h00 Cưới lại đi anh! - Tập 2
07h00 Tìm lại yêu thương - Tập 10
08h00 Gia đình chồng tôi - Tập 22
10h30 Đi tìm hạnh phúc - Tập 2
12h00 Cưới lại đi anh! - Tập 3
14h00 Gia đình chồng tôi - Tập 23
15h45 Đi tìm hạnh phúc - Tập 2
17h30 Tìm lại yêu thương - Tập 11
19h00 Đi tìm hạnh phúc - Tập 3
19h30 Giọt lệ cứu mạng- Tập 35

VCTV2

00h00 Duyên nợ miền tây - Tập 38
01h00 Cuộc chiến hoa hồng - Tập 37
02h00 Bão - Tập 34
03h00 Ngọn cỏ gió đùa - Tập 22
04h00 Tiểu thư đi học - Tập 12
05h00 Sóng ở đáy sông - Tập 2
06h00 Duyên nợ miền tây - Tập 39
07h00 Cuộc chiến hoa hồng - Tập 38
08h00 Bão - Tập 35
09h00 Ngọn cỏ gió đùa - Tập 23
10h00 Tiểu thư đi học - Tập 13
11h00 Sóng ở đáy sông - Tập 3
12h00 Duyên nợ miền tây - Tập 40
13h00 Cuộc chiến hoa hồng - Tập 39
14h00 Bão - Tập 36
15h00 Ngọn cỏ gió đùa - Tập 24
16h00 Tiểu thư đi học - Tập 14
17h00 Sóng ở đáy sông - Tập 4
18h00 Cỏ biếc - Tập 1
19h00 Cuộc chiến hoa hồng - Tập 40
20h00 Bão - Tập 37
21h00 Ngọn cỏ gió đùa - Tập 25
22h00 Tiểu thư đi học - Tập 15
23h00 Sóng ở đáy sông - Tập 5

VCTV7

00h00 Xin đừng xa anh - Tập 19
01h00 Vua khách sạn - Tập 15
02h00 Quyền lực Vương Phi - Tập 43
03h00 Xin đừng xa anh - Tập 20
04h00 Thiên thần báo thù - Tập 42
05h00 Vũ khí sắc đẹp - Tập 68
06h00 Quyền lực Vương Phi - Tập 44
07h00 Xin đừng xa anh - Tập 21
08h00 Thiên thần báo thù - Tập 44
09h00 Vua khách sạn - Tập 16
10h00 Xin đừng xa anh - Tập 22
11h00 Vũ khí sắc đẹp - Tập 69
12h00 Thiên thần báo thù - Tập 45
13h00 Vua khách sạn - Tập 17
14h00 Xin đừng xa anh - Tập 23
15h00 Quyền lực Vương Phi - Tập 45
16h00 Vua khách sạn - Tập 18
17h00 Vũ khí sắc đẹp - Tập 70
18h00 Quyền lực Vương Phi - Tập 46
19h00 Xin đừng xa anh - Tập 24
20h00 Vũ khí sắc đẹp - Tập 71
21h00 Vua khách sạn - Tập 19
22h00 Thiên thần báo thù - Tập 44
23h00 Quyền lực Vương Phi - Tập 46

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN