VTV 20/5: Tân Bao thanh thiên

“Tân Bao Thanh Thiên” có nhiều đổi mới về mặt nội dung, như giải thích rõ xuất thân của từng nhân vật.

Phát sóng

Giờ phát sóng

Tên phim

VTV1

13h00 Thời đại mới - Tập 24

VTV3

00h00 Chỉ cần tình yêu (Tập 6)
03h35 Nếu chỉ là giấc mơ (Tập 4)

VTV4

05h30

Những đứa con biệt động Sài Gòn - Tập cuối
13h30 Những đứa con biệt động Sài Gòn - Tập cuối
22h50 Những đứa con biệt động Sài Gòn - Tập cuối

VTV6

08h00 Kẻ đánh cắp trái tim - Tập 19
19h00 Quý cô tuổi Dần - Tập 4
22h10 Kẻ đánh cắp trái tim - Tập 20
23h00 Quý cô tuổi Dần - Tập 4

VCTV2

 00h00 Chuyện quý bà - Tập 38
01h00 Dù gió có thổi - Tập 126
02h00 Mẹ và con trai - Tập 6
03h00 Anh và em - Tập 6
04h10 Hoa xương rồng - Tập 19
05h00 Mùa thu đi 1 nửa - Tập 14
06h00 Chuyện quý bà - Tập 39
07h00 Dù gió có thổi - Tập 127
09h00 Anh và em - Tập 7
10h10 Hoa xương rồng - Tập 20
11h00 Mùa thu đi 1 nửa - Tập 15
12h10 Chuyện quý bà - Tập 40
13h00 Dù gió có thổi - Tập 128
14h00 Tình đất Củ Chi - Phần 1
15h00 Tình đất Củ Chi - Phần 2
16h10 Hoa xương rồng - Tập 21
17h00 Mùa thu đi 1 nửa - Tập 16
18h00 Chuyện quý bà - Tập 41
19h00 Dù gió có thổi - Tập 129
20h00 Mùa len trâu - Phần 1
21h00 Mùa len trâu - Phần 2
22h10 Hoa xương rồng - Tập 22
23h00 Mùa thu đi 1 nửa - Tập 17

VCTV7

00h00 Chị kế lọ lem - Tập 7
01h00 Bong bóng mùa hè - Tập 17
02h00 Chị kế lọ lem - Tập 7
03h00 Âm mưu tình yêu - Tập 74
04h00 Âm mưu tình yêu - Tập 75
05h00 Tân Bao thanh thiên - Tập 25
06h00 Chị kế lọ lem - Tập 7
07h00 Âm mưu tình yêu - Tập 76
08h00 Âm mưu tình yêu - Tập 77
09h00 Tân Tây du ký - Tập 48
10h00 Chị kế lọ lem - Tập 7
11h00 Bong bóng mùa hè - Tập 17
12h00 Tân Bao thanh thiên - Tập 26
13h00 Chị kế lọ lem - Tập 7
14h00 Âm mưu tình yêu - Tập 76
15h00 Âm mưu tình yêu - Tập 77
16h00 Bong bóng mùa hè - Tập 17
17h00 Chị kế lọ lem - Tập 7
18h00 Tân Tây du ký - Tập 49
19h00 Bong bóng mùa hè - Tập 18
20h00 Âm mưu Athena - Tập 11
21h00 Âm mưu Athena - Tập 12
22h00 Chị kế của lọ lem - Tập 8
23h00 Tân Tây du ký - Tập 49

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung