VTV 2/12: Hoàng hôn ấm áp

Mai Thanh có một tuổi thơ bất hạnh, lớn lên vì hoàn cảnh phải bỏ xứ trốn đi, bị làm nhục đến mang thai... Nhiều lần cô nghĩ đến cái chết nhưng khát vọng được sống, được vươn lên đã hun đúc trong cô một ý chí sắt đá.

Phát sóng

Giờ phát sóng

Tên phim

VTV1

13h00 Tây Thi bí sử - Tập 23
21h30 Ba người đàn ông

VTV3

00h00 Đông Y - Tập 55
03h10 Những người độc thân vui vẻ - Tập 128
15h00 Duyên nghiệp - Tập 6

VTV4

05h30

Nếp nhà - Tập 18

05h30

Nếp nhà - Tập 18
22h50 Nếp nhà - Tập 18

VTV6

22h10 Thần thoại - Tập 1
23h15 Về nơi bình yên - Tập 1

VCTV2

 00h00 Mua láng giềng gần - Tập 10
01h00 Hoàng hôn ấm áp - Tập 16
02h00 Pha lê không dễ vỡ - Tập 6
03h00 Cô gái kiêu kỳ - Tập 17
04h00 Châu sa - Tập 5
05h00 Những khoảng trời riêng - Tập 9
06h00 Mua láng giềng gần - Tập 11
07h00 Hoàng hôn ấm áp - Tập 17
09h00 Cô gái kiêu kỳ - Tập 18
10h00 Châu sa - Tập 6
11h00 Những khoảng trời riêng - Tập 10
12h00 Mua láng giềng gần - Tập 12
13h00 Hoàng hôn ấm áp - Tập 18
14h00 Mùa len trâu - Phần 1
15h00 Mùa len trâu - Phần 2
16h00 Mùa len trâu - Phần 3
17h00 Những khoảng trời riêng - Tập 11
18h00 Mua láng giềng gần - Tập 13
19h00 Hoàng hôn ấm áp - Tập 19
20h00 Không cân sức - Phần 1
21h10 Không cân sức - Phần 2
22h00 Châu sa - Tập 7
23h00 Những khoảng trời riêng - Tập 12

VCTV7

00h50 Cô dâu chạy trốn - Tập 23
01h50 Hạnh phúc mong manh - Tập 89
02h50 Thiên sứ long bong - Tập 16
03h50 Đại chiến cổ kim - Tập 8
04h50 Đại chiến cổ kim - Tập 9
05h50 Hạnh phúc mong manh - Tập 90
06h50 Cô dâu chạy trốn - Tập 24
07h50 Thiên sứ long bong - Tập 17
08h50 Đại chiến cổ kim - Tập 10
09h50 Đại chiến cổ kim - Tập 11
10h50 Hạnh phúc mong manh - Tập 91
11h50 Đại chiến cổ kim - Tập 12
12h50 Đại chiến cổ kim - Tập 13
13h50 Thiên sứ long bong - Tập 18
14h50 Cô dâu chạy trốn - Tập 25
15h50 Thiên sứ long bong - Tập 19
16h50 Đại chiến cổ kim - Tập 14
17h50 Đại chiến cổ kim - Tập 15
18h50 Hạnh phúc mong manh - Tập 92
19h50 Cô dâu chạy trốn - Tập 26
20h50 Thi sứ long bong - Tập 20
21h50 Đại chiến cổ kim - Tập 16
22h45 Đại chiến cổ kim - Tập 17
23h30 Hạnh phúc mong manh - Tập 92

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo VTC, VTV
Báo lỗi nội dung