VTV 18/10: Đôi cánh đồng tiền

Với đề tài hướng đến cuộc sống của giới trẻ trong xã hội hiện đại, phim hy vọng sẽ mang đến cho khán giả những thông điệp thiết thực của cuộc sống.

Phát sóng

Giờ phát sóng

Tên phim

VTV1

03h10 Trò đời - Tập 18
13h05 Anh hùng Nhạc Phi - Tập 17
20h50 Trò đời - Tập 19

VTV3

00h30 Thần thoại - Tập 27
03h00 Đàn trời - Tập 1
08h00 Bản di chúc bí ẩn - Tập 21
12h00 Mùa xuân của cha - Tập 30
13h00 Những công dân tập thể - Tập 12
18h00 Quý bà Go Bong Shil - Tập 14
21h00 Bản di chúc bí ẩn - Tập 23
22h20 Vườn sao băng - Tập 3

VTV4

1h30 Ông Tơ hai phẩy - Tập 3

05h30

Đôi cánh đồng tiền - Tập 26
9h35 Ông Tơ hai phẩy - Tập 3
13h45 Đôi cánh đồng tiền - Tập 26
16h05 Ông Tơ hai phẩy - Tập 3
22h15 Đôi cánh đồng tiền - Tập 26

VTV6

0h00 Đôi cánh đồng tiền - Tập 1
9h35 Đôi cánh đồng tiền - Tập 2
14h00 Cha và con - Tập 33
19h00 Mất tích - Tập 20
22h00 Cha và con - Tập 34

VTVcab1

01h00 Mưa thủy tinh - Tập 22
02h00 Tóc rối - Tập 103
05h00 Tân hoàn châu công chúa - Tập 31
07h00 Thợ săn thành phố - Tập 13
08h00 Thợ săn thành phố - Tập 14
11h00 Cung tỏa châu liêm  - Tập 29
12h00 Võ thần - Tập 20
13h00 Kẻ thắng làm vua - Tập 5
14h00 Mưa thủy tinh - Tập 23
17h00 Thợ săn thành phố - Tập 15
18h00 Thợ săn thành phố - Tập 16
19h30 Cung tỏa châu liêm  - Tập 30
20h30 Tân hoàn châu công chúa - Tập 32
21h30 Kẻ thắng làm vua - Tập 6

VCTV2

00h00 Tiểu thư vào bếp - Tập 29
01h00 Bản chúc thư - Tập 21
02h00 Những đóa ngọc lan - Tập 18
03h00 Khi yêu đừng nói lời chia tay - Tập 2
04h00 Mắt bướm - Tập 14
05h00 Ban mai xanh - Tập 12
06h00 Tiểu thư vào bếp - Tập 30
07h00 Bản chúc thư - Tập 22
08h10 Những đóa ngọc lan - Tập 19
09h00 Khi yêu đừng nói lời chia tay - Tập 3
10h00 Mắt bướm - Tập 15
11h00 Ban mai xanh - Tập 13
12h00 Tiểu thư vào bếp - Tập 31
13h00 Bản chúc thư - Tập 23
14h00 Những đóa ngọc lan - Tập 20
15h00 Khi yêu đừng nói lời chia tay - Tập 4
16h00 Mắt bướm - Tập 16
17h00 Tiểu thư vào bếp - Tập 32
18h00 Bản chúc thư - Tập 24
19h00 Những đóa ngọc lan - Tập 21
20h00 Khi yêu đừng nói chia tay - Tập 5
22h00 Mắt bướm - Tập 17
23h00 Ban mai xanh - Tập 15

VTVcab7

00h00 Gia đình là số 1 - Phần 1 - Tập 53
01h00 Âm mưu tình yêu - Tập 68
02h00 Tình yêu trong sáng - Tập 21
03h00 Gia đình là số 1 - Phần 1 - Tập 54
04h00 Âm mưu tình yêu - Tập 69
05h00 Tình yêu trong sáng - Tập 22
06h00 Hoa hồng có gai - Tập 47
07h00 Gia đình là số 1 - Phần 1 - Tập 55
08h00 Âm mưu tình yêu - Tập 70
09h00 Tình yêu trong sáng - Tập 23
10h00 Hoa hồng có gai - Tập 48
11h00 Kẻ truy đuổi - Tập 4
12h00 Hoa hồng có gai - Tập 49
13h00 Kế hoạch B - Tập 22
14h00 Gia đình là số 1 - Phần 1 - Tập 56
15h00 Âm mưu tình yêu - Tập 71
16h00 Tình yêu trong sáng - Tập 24
17h00 Hoa hồng có gai - Tập 50
18h00 Kế hoạch B - Tập 23
19h00 Gia đình là số 1 - Phần 1 - Tập 57
20h00 Hoa hồng có gai - Tập 51
21h00 Kẻ truy đuổi - Tập 5
22h00 Kế hoạch B - Tập 24
23h00 Âm mưu tình yêu - Tập 72

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo VTC, VTV
Báo lỗi nội dung