VTV 16/10: Ông Tơ hai phẩy

Hàng chục câu chuyện, hàng trăm lý do dẫn đến việc chán sống cùng nhau. Các đôi kéo đến công ty của ông Tơ mỗi lúc một đông khiến ông Tơ làm không hết việc.

Phát sóng

Giờ phát sóng

Tên phim

VTV1

03h10 Giấc mơ hạnh phúc - Tập 35
13h05 Anh hùng Nhạc Phi - Tập 15
20h50 Giấc mơ hạnh phúc - Tập 36

VTV3

00h30 Thần thoại - Tập 26
03h00 Vòng tròn cạm bẫy - Tập 51
07h50 Khi yêu đừng hỏi tại sao - Tập 13
12h00 Mùa xuân của cha - Tập 28
12h50  Cho một tình yêu - Tập 37
18h00 Quý bà Go Bong Shil - Tập 12
21h00 Khi yêu đừng hỏi tại sao - Tập 14
22h20 Thử thách cuối cùng - Tập 20

VTV4

1h30 Ông Tơ hai phẩy - Tập 1

05h30

Đôi cánh đồng tiền - Tập 24
9h35 Ông Tơ hai phẩy - Tập 1
13h45 Đôi cánh đồng tiền - Tập 24
16h05 Ông Tơ hai phẩy - Tập 1
22h15 Đôi cánh đồng tiền - Tập 24

VTV6

0h00 Dịch vụ gỡ rối từ A đến Z - Tập 31
9h35 Dịch vụ gỡ rối từ A đến Z - Tập 32
14h00 Cha và con - Tập 31
19h00 Mất tích - Tập 18
22h00 Cha và con - Tập 32

VTVcab1

01h00 Mưa thủy tinh - Tập 20
02h00 Tóc rối - Tập 101
05h00 Tân hoàn châu công chúa - Tập 29
07h00 Thợ săn thành phố - Tập 9
08h00 Thợ săn thành phố - Tập 10
11h00 Cung tỏa châu liêm  - Tập 27
12h00 Võ thần - Tập 18
13h00 Kẻ thắng làm vua - Tập 3
14h00 Mưa thủy tinh - Tập 21
17h00 Thợ săn thành phố - Tập 11
18h00 Thợ săn thành phố - Tập 12
19h30 Cung tỏa châu liêm  - Tập 28
20h30 Tân hoàn châu công chúa - Tập 30
21h30 Kẻ thắng làm vua - Tập 4

VCTV2

00h00 Tiểu thư vào bếp - Tập 27
01h00 Bản chúc thư - Tập 19
02h00 Vĩ tuyến 17 ngày và đêm - Tập 2 - Phần 1
03h00 Vĩ tuyến 17 ngày và đêm - Tập 2 - Phần 2
04h00 Mắt bướm - Tập 12
05h00 Ban mai xanh - Tập 10
06h00 Tiểu thư vào bếp - Tập 28
07h00 Bản chúc thư - Tập 20
08h10 Những đóa ngọc lan - Tập 17
09h00 Khi yêu đừng nói lời chia tay - Tập 1
10h00 Mắt bướm - Tập 13
11h00 Ban mai xanh - Tập 11
12h00 Tiểu thư vào bếp - Tập 29
13h00 Bản chúc thư - Tập 21
14h00 Những đóa ngọc lan - Tập 18
15h00 Khi yêu đừng nói lời chia tay - Tập 2
16h00 Mắt bướm - Tập 14
17h00 Tiểu thư vào bếp - Tập 30
18h00 Bản chúc thư - Tập 22
19h00 Những đóa ngọc lan - Tập 19
20h00 Khi yêu đừng nói chia tay - Tập 3
22h00 Mắt bướm - Tập 15
23h00 Ban mai xanh - Tập 13

VTVcab7

00h00 Gia đình là số 1 - Phần 1 - Tập 51
01h00 Âm mưu tình yêu - Tập 66
02h00 Tình yêu trong sáng - Tập 19
03h00 Gia đình là số 1 - Phần 1 - Tập 53
04h00 Âm mưu tình yêu - Tập 68
05h00 Tình yêu trong sáng - Tập 21
06h00 Hoa hồng có gai - Tập 46
07h00 Gia đình là số 1 - Phần 1 - Tập 53
08h00 Kẻ truy đuổi - Tập 1
09h00 Tình yêu trong sáng - Tập 21
10h00 Hoa hồng có gai - Tập 46
11h00 Kẻ truy đuổi - Tập 2
12h00 Hoa hồng có gai - Tập 47
13h00 Kế hoạch B - Tập 20
14h00 Gia đình là số 1 - Phần 1 - Tập 54
15h00 Âm mưu tình yêu - Tập 69
16h00 Tình yêu trong sáng - Tập 22
17h00 Hoa hồng có gai - Tập 48
18h00 Kế hoạch B - Tập 21
19h00 Gia đình là số 1 - Phần 1 - Tập 55
20h00 Hoa hồng có gai - Tập 49
21h00 Kẻ truy đuổi - Tập 3
22h00 Kế hoạch B - Tập 22
23h00 Âm mưu tình yêu - Tập 70

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo VTC, VTV
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN