VTV 15/7: Kim Đại Ban

Định kiến khắt khe của nghề vũ nữ đã buộc họ phải lìa xa nhau. Và từ đó, cuộc đời của Kim Triệu Lệ là những chuỗi ngày sóng gió.

Phát sóng

Giờ phát sóng

Tên phim

VTV1

13h00 Chuyện tình ở sơng_kyun _quang

VTV3

00h40 Chỉ cần tình yêu - Tập 43
03h30 Những người độc thân vui vẻ - Tập 3
14h30 Chân trời trắng - Tập 36

VTV4

05h30

Cuồng phong - Tập 18
13h30 Cuồng phong - Tập 18
22h50 Cuồng phong - Tập 18

VCTV2

 00h00 Những cơn mưa tình yêu - Tập 18
01h00 Thụy khúc - Tập 18
02h00 Tha thứ cho anh - Tập 13
03h00 Anh và em - Tập 46
04h00 Đại gia không chồng - Tập 45
05h00 Mùa cưới - Tập 29
06h00 Những cơn mưa tình yêu - Tập 19
07h00 Thụy khúc - Tập 19
09h00 Anh và em - Tập 47
10h00 Đại gia không chồng - Tập 46
11h00 Mùa cưới - Tập 30
12h00 Những cơn mưa tình yêu - Tập 20
13h00 Thụy khúc - Tập 20
14h00 Anh và em - Phần 1
15h00 Anh và em - Phần 2
16h00 Đại gia không chồng - Tập 47
17h00 Mùa cưới - Tập 31
18h00 Những cơn mưa tình yêu - Tập 21
19h00 Thụy khúc - Tập 21
20h00 Khi đàn ông có bầu - Phần 1
21h10 Khi đàn ông có bầu - Phần 2
22h00 Đại gia không chồng - Tập 48
23h00 Mùa cưới - Tập 32

VCTV7

00h50 Cô cảnh sát đào hoa - Tập 17
01h50 Tiêu kiếm kỳ hiệp - Tập 10
02h50 Thiên sứ lông bông - Tập 5
03h50 Đại ngọc truyện - Tập 35
04h30 Kim Đại Ban - Tập 1
05h30 Tiêu kiếm kỳ hiệp - Tập 11
06h30 Cô cảnh sát đào hoa - Tập 18
07h30 Thiên sứ lông bông - Tập 6
08h30 Kim Đại Ban - Tập 2
09h30 Kim Đại Ban - Tập 3
10h30 Tiêu kiếm kỳ hiệp - Tập 12
11h30 Tây du ký - Tập 23
12h30 Tây du ký - Tập 24
13h30 Thiên sứ lông bông - Tập 7
14h30 Cô cảnh sát đào hoa - Tập 19
15h30 Thiên sứ lông bông - Tập 8
16h30 Tây du ký - Tập 21
17h30 Tây du ký - Tập 22
18h30 Tiên kiếm kỳ hiệp - Tập 13
19h00 Cô cảnh sát đào hoa - Tập 20
20h30 Thiên sứ lông bông - Tập 9
21h30 Kim Đại Ban - Tập 8
22h30 Kim Đại Ban - Tập 9
23h30 Tiên kiếm kỳ hiệp - Tập 13

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung