VTV 14/9: Âm mưu tình yêu

Xem phim Âm Mưu Tình Yêu để biết thêm chi tiết về cuộc đời của Angelica với những biết chuyển không ngờ.

Phát sóng

Giờ phát sóng

Tên phim

VTV1

03h10 Trò đời - Tập 11
13h00 Hiên viên kiếm - Tập 17

VTV3

00h00 Eva Luna - Tập 21
03h00 Vòng tròn cạm bẫy - Tập 19
15h00 Heo may qua phố - Tập 5
18h00 Chuyện tình nữ vệ sĩ - Tập 5

VTV4

05h30

Chỉ còn lại tình yêu - Tập 29
13h00 Chỉ còn lại tình yêu - Tập 29
22h00 Chỉ còn lại tình yêu - Tập 29

VTV6

00h00 Dịch vụ gỡ rối từ A đến Z - Tập 5
19h15 Khi đàn ông góa vợ bật khóc - Tập 13

VTVcab1

01h00 Tình yêu trong sáng - Tập 23
07h00 Vẻ đẹp trẻ thơ - Tập 20
08h00 Vẻ đẹp trẻ thơ - Tập 21
11h00 Mỹ nhân vô lệ - Tập 33
12h00 Đen trắng - Tập 21
13h00 Đen trắng - Tập 22
14h00 Tình yêu trong sáng - Tập 24
17h00 Vẻ đẹp trẻ thơ - Tập 22
18h00 Vẻ đẹp trẻ thơ - Tập 23
19h00 Gia đình là số 1 - Phần 2 - Tập 15
19h30 Mỹ nhân vô lệ - Tập 34
23h30 Gia đình là số 1 - Phần 2 - Tập 15

VCTV2

00h00 Ngôi sao thứ 31 - Tập 18
01h00 Ngày hôm qua - Tập 17
02h00 Cho yêu thương quay về - Tập 32
03h00 Hạnh phúc muộn màng - Tập 22
04h00 Trái tim hoa hồng - Tập 15
05h00 Tình ca cao - Tập 22
06h00 Ngôi sao thứ 31 - Tập 19
07h50 Ngày hôm qua - Tập 18
08h00 Cho yêu thương quay về - Tập 33
09h00 Hạnh phúc muộn màng - Tập 23
10h00 Trái tim hoa hồng - Tập 16
11h00 Tình ca cao - Tập 23
12h00 Ngôi sao thứ 31 - Tập 20
13h00 Ngày hôm qua - Tập 19
14h00 Cho yêu thương quay về - Tập 34
15h00 Hạnh phúc muộn màng - Tập 24
17h00 Tình ca cao - Tập 24
18h00 Ngôi sao thứ 31 - Tập 21
19h00 Ngày hôm qua - Tập 20
20h00 Biệt động Sài Gòn - Tập 4 - Phần 1
21h00 Biệt động Sài Gòn - Tập 4 - Phần 2
22h00 Trái tim hoa hồng - Tập 18
23h00 Tình ca cao - Tập 25

VCTV7

00h00 Gia đình là số 1 - Phần 1 - Tập 21
01h00 Âm mưu tình yêu - Tập 36
02h00 Mùi vị hạnh nhân - Tập 19
03h00 Gia đình là số 1 - Phần 1 - Tập 22
04h00 Âm mưu tình yêu - Tập 37
05h00 Mùi vị hạnh nhân - Tập 20
06h00 Hoa hồng có gai - Tập 13
07h00 Gia đình là số 1 - Phần 1 - Tập 23
08h00 Âm mưu tình yêu - Tập 38
09h00 Mùi vị hạnh nhân - Tập 21
10h00 Hoa hồng có gai - Tập 14
11h00 Nhớ em - Tập 3
12h00 Thiên sứ lông bông - Tập 13
13h00 Hoa hồng có gai - Tập 15
14h00 Gia đình là số 1 - Phần 1 - Tập 24
15h00 Âm mưu tình yêu - Tập 39
16h00 Mùi vị hạnh nhân - Tập 22
17h00 Hoa hồng có gai - Tập 16
18h00 Thiên sứ lông bông - Tập 14
19h00 Gia đình là số 1 - Phần 1 - Tập 25
20h00 Hoa hồng có gai - Tập 7
21h00 Nhớ em - Tập 4
22h00 Thiên sứ lông bông - Tập 15
23h00 Âm mưu tình yêu - Tập 40

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo VTC, VTV
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN