VTV 14/7: Mùa cưới

Trượt đại học ba lần, Khánh Vy nhận ra chuyện học tập để trở thành công chức mẫn cán như bố mẹ không phù hợp với mình. Cô xin bố mẹ cho mở tiệm áo cưới để thử sức kinh doanh. Từ tiệm áo cưới này, Vy đã tìm được tình yêu cũng như những bài học trong đời.

Phát sóng

Giờ phát sóng

Tên phim

VTV1

03h10 Những công dân tập thể Tập 7
13h00 Chuyện tình ở sơng_kyun _quang

VTV3

0h00 Chỉ cần tình yêu – Tập 42
03h00 Những người độc thân vui vẻ (Tập 2)
14h30 Chân trời trắng (Tập 35)
18h00 Bằng chứng ngoại tình - Tập 52

VTV4

05h30

Cuồng phong - Tập 17
13h30 Cuồng phong - Tập 17
22h35 Cuồng phong - Tập 17

VTV6

08h00 Emilia và những người bạn - Tập 35
10h00 Săn nô lệ - Tập 18

VCTV2

 00h00 Những cơn mưa tình yêu - Tập 17
01h00 Thụy khúc - Tập 17
02h00 Tha thứ cho anh - Tập 12
03h00 Anh và em - Tập 45
04h00 Đại gia không chồng - Tập 44
05h00 Mùa cưới - Tập 28
06h00 Những cơn mưa tình yêu - Tập 18
07h00 Thụy khúc - Tập 18
08h00 Tha thứ cho anh - Tập 13
09h00 Anh và em - Tập 46
10h00 Đại gia không chồng - Tập 45
11h00 Mùa cưới - Tập 29
12h00 Những cơn mưa tình yêu - Tập 19
13h00 Thụy khúc - Tập 19
14h00 Tha thứ cho anh - Tập 14
15h00 Anh và em - Tập 47
17h00 Mùa cưới - Tập 30
18h00 Những cơn mưa tình yêu - Tập 20
19h00 Thụy khúc - Tập 20
20h00 Anh và em - Phần 1
21h00 Anh và em - Phần 2
22h00 Đại gia không chồng - Tập 47
23h00 Mùa cưới - Tập 31

VCTV7

00h50 Cô cảnh sát đào hoa - Tập 16
01h50 Tiêu kiếm kỳ hiệp - Tập 9
02h50 Thiên sứ lông bông - Tập 4
03h50 Đại ngọc truyện - Tập 33
04h30 Đại ngọc truyện - Tập 34
05h30 Tiêu kiếm kỳ hiệp - Tập 10
06h30 Cô cảnh sát đào hoa - Tập 17
07h30 Thiên sứ lông bông - Tập 5
08h30 Đại ngọc truyện - Tập 35
09h30 Đại ngọc truyện - Tập 36
10h30 Tiêu kiếm kỳ hiệp - Tập 11
11h30 Tây du ký - Tập 21
12h30 Tây du ký - Tập 22
13h30 Thiên sứ lông bông - Tập 6
14h30 Cô cảnh sát đào hoa - Tập 18
15h30 Thiên sứ lông bông - Tập 7
16h30 Tây du ký - Tập 19
17h30 Tây du ký - Tập 20
18h30 Tiên kiếm kỳ hiệp - Tập 12
19h30 Cô cảnh sát đào hoa - Tập 19
20h30 Thiên sứ lông bông - Tập 8
21h30 Kim Đại Ban - Tập 6
22h30 Kim Đại Ban - Tập 37
23h30 Tiên kiếm kỳ hiệp - Tập 12

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung