VTV 14/10: Tình yêu còn lại

Phong cuốn theo cuộc sống phóng túng cùng cô người yêu là một vũ nữ, sống lợi dụng, còn Lam lại quyết tâm thoát khỏi sai lầm, để tạo dựng lại cuộc sống mới.

Phát sóng

Giờ phát sóng

Tên phim

VTV1

13h00 Thương gia Kim Man Deok - Tập 39
21h30 Thương nhớ đồng quê

VTV3

00h00 Công chúa Át Sư - Tập 7
03h10 Những người độc thân vui vẻ - Tập 79
15h00 Đôi cánh đồng tiền - Tập 24

VTV4

05h30

Huyền sử Thiên Đô - Tập 12

05h30

Huyền sử Thiên Đô - Tập 12
22h50 Huyền sử Thiên Đô - Tập 12

VTV6

08h00 Yêu em sau cơn say - Tập 8
19h15 Làn môi trong mưa - Tập 27
22h10 Yêu em sau cơn say - Tập 9
23h15 Làn môi trong mưa - Tập 27

VCTV2

 00h00 Gia đình số đỏ - Tập 1
01h00 Chạm vào quá khứ - Tập 4
02h00 Thiên đường ở bên ta - Tập 6
03h00 Lòng dạ đàn bà - Tập 12
04h00 Những đứa con biệt động Sài Gòn - Tập 28
05h00 Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa - Tập 33
06h00 Gia đình số đỏ - Tập 2
07h00 Chạm vào quá khứ - Tập 5
09h00 Lòng dạ đàn bà - Tập 13
10h00 Những đứa con biệt động Sài Gòn - Tập 29
11h00 Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa - Tập 34
12h00 Gia đình số đỏ - Tập 3
13h00 Chạm vào quá khứ - Tập 6
14h00 Sơn ca trong thành phố - Phần 1
15h00 Sơn ca trong thành phố - Phần 2
16h00 Những đứa con biệt động Sài Gòn - Tập 30
17h00 Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa - Tập 35
18h00 Gia đình số đỏ - Tập 4
19h00 Chạm vào quá khứ - Tập 7
20h00 Công chúa teen - Phần 1
21h10 Công chúa teen - Phần 2
22h00 Những đứa con biệt động Sài Gòn - Tập 31
23h00 Tình yêu còn lại - Tập 1

VCTV7

00h50 Huynh đệ - Tập 28
01h50 Hạnh phúc mong manh - Tập 40
02h50 Lối sống sai lầm - Tập 33
03h50 Liêu trai 3 - Tập 16
04h50 Liêu trai 3 - Tập 17
05h50 Hạnh phúc mong manh - Tập 41
06h50 Huynh đệ - Tập 29
07h50 Lối sống sai lầm - Tập 34
08h50 Liêu trai 3 - Tập 18
09h50 Liêu trai 3 - Tập 19
10h50 Hạnh phúc mong manh - Tập 42
11h50 Liêu trai 3 - Tập 20
12h50 Liêu trai 3 - Tập 21
13h50 Lối sống sai lầm - Tập 35
14h50 Huynh đệ - Tập 30
15h50 Lối sống sai lầm - Tập 36
16h50 Liêu trai 3 - Tập 22
17h50 Liêu trai 3 - Tập 23
18h50 Hạnh phúc mong manh - Tập 43
19h50 Huynh đệ - Tập 31
20h50 Lối sống sai lầm - Tập 37
21h50 Liêu trai 3 - Tập 24
22h45 Liêu trai 3 - Tập 25
23h30 Hạnh phúc mong manh - Tập 43

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo VTC, VTV
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN