VTV 12/10: Cung tỏa châu liêm

Thứ Bảy, ngày 12/10/2013 08:17 AM (GMT+7)

Phim xoay quanh cuộc đời thăng trầm của Liên Nhi (Viên San San) - một cô gái trong sáng, lạc quan, cương nghị, không đầu hàng trước nghịch cảnh.

Phát sóng

Giờ phát sóng

Tên phim

VTV1

13h00 Hoa ban đỏ - Phần 2

VTV3

00h00 Thần thoại - Tập 22
10h15 Ký ức Điện Biên
18h00 Quý bà Go Bong Shil - Tập 6

VTV4

05h30

Tiếng cồng định mệnh - Tập 2
13h00 Tiếng cồng định mệnh - Tập 2
22h00 Tiếng cồng định mệnh - Tập 2

VTV6

0h00 Tiếng cồng định mệnh - Phần 1
8h05 Hoa ban đỏ - Tập 1
14h00 Cha và con - Tập 29
17h00 Những mùa đông khác

VTVcab1

07h00 Thợ săn thành phố - Tập 5
08h00 Thợ săn thành phố - Tập 6
10h30 Gia đình là số 1 - Phần 2 - Tập 42
11h00 Cung tỏa châu liêm  - Tập 25
12h00 Chị kế của lọ lem - Tập 10
13h00 Chị kế của lọ lem - Tập 11
16h00 Gia đình là số 1 - Phần 2  - Tập 42
17h00 Thợ săn thành phố - Tập 7
18h00 Thợ săn thành phố - Tập 8
19h00 Gia đình là số 1 - Phần 2 - Tập 43
19h30 Cung tỏa châu liêm  - Tập 26
23h30 Gia đình là số 1 - Phần 2 - Tập 43

VCTV2

00h00 Tiểu thư vào bếp - Tập 23
01h00 Bản chúc thư - Tập 15
02h00 Những đóa ngọc lan - Tập 14
03h00 Hạnh phúc muộn màng - Tập 42
04h00 Mắt bướm - Tập 8
05h00 Ban mai xanh - Tập 6
06h00 Tiểu thư vào bếp - Tập 24
07h00 Bản chúc thư - Tập 16
08h00 Những đóa ngọc lan - Tập 15
09h00 Hạnh phúc muộn màng - Tập 43
10h00 Mắt bướm - Tập 9
11h00 Ban mai xanh - Tập 7
12h00 Tiểu thư vào bếp - Tập 25
13h00 Bản chúc thư - Tập 17
14h00 Những đóa ngọc lan - Tập 16
15h00 Hạnh phúc muộn màng - Tập 44
17h00 Tiểu thư vào bếp - Tập 26
18h30 Bản chúc thư - Tập 18
19h30 Dòng máu anh hùng - Phần 1
20h45 Dòng máu anh hùng - Phần 2
22h00 Mắt bướm - Tập 11
23h00 Ban mai xanh - Tập 9

Theo VTC, VTV