VTV 11/8: Lối sống sai lầm

Phim kể về 2 người phụ nữ đã có sự lựa chọn sai lầm về quan điểm sống và cách thể hiện tình yêu...

Phát sóng

Giờ phát sóng

Tên phim

VTV1

03h10 Những công dân tập thể - Tập 13
13h00 Chúng ta là anh em - Tập 11

VTV3

14h30 Đôi cánh đồng tiền (Tập 5)
18h00 Bằng chứng ngoại tình - Tập 76
22h20 Chốn thâm cung (Tập 107)

VTV4

05h30

Cho một tình yêu - Tập 4
13h30 Cho một tình yêu - Tập 4
22h35 Cho một tình yêu - Tập 4

VTV6

08h00 Lần thứ hai mình yêu nhau - Tập 14
19h00 Săn nô lệ - Tập 34

VCTV2

 00h00 Đua nhau làm giàu - Tập 15
01h00 Tình án - Tập 13
02h00 Tha thứ cho anh - Tập 32
03h00 Anh và em - Tập 65
04h00 Mưa đầu mùa - Tập 24
05h00 Ngõ vắng - Tập 21
06h00 Đua nhau làm giàu - Tập 16
07h00 Tình án - Tập 14
08h00 Tha thứ cho anh - Tập 33
09h00 Anh và em - Tập 66
10h00 Mưa đầu mùa - Tập 25
11h00 Ngõ vắng - Tập 22
12h00 Đua nhau làm giàu - Tập 17
13h00 Tình án - Tập 15
14h00 Tha thứ cho anh - Tập 34
15h00 Anh và em - Tập 67
17h00 Ngõ vắng - Tập 23
18h00 Đua nhau làm giàu - Tập 18
19h00 Tình án - Tập 16
20h00 Người mang mật danh K213 - Phần 1
21h00 Người mang mật danh K213 - Phần 2
22h00 Mưa đầu mùa - Tập 27
23h00 Ngõ vắng - Tập 24

VCTV7

00h50 Hạnh phúc mỉm cười - Tập 20
01h50 Tiêu kiếm kỳ hiệp - Tập 37
02h50 Trái đắng - Tập 32
03h50 Kim Đại Ban - Tập 18
04h50 Kim đại Ban - Tập 19
05h50 Hoa đào tiểu muội - Tập 1
06h50 Hạnh phúc mỉm cười - Tập 21
07h50 Trái đắng - Tập 33
08h50 Kim Đại Ban - Tập 20
09h50 Kim Đại Ban - Tập 21
10h50 Hoa đào tiểu muội - Tập 2
11h50 Tây Du Ký - Tập 37
12h50 Tây Du Ký - Tập 38
13h50 Lối sống sai lầm - Tập 1
14h50 Hạnh phúc mỉm cười - Tập 22
15h50 Lối sống sai lầm - Tập 2
16h50 Tây Du Ký - Tập 35
17h50 Tây Du Ký - Tập 36
18h50 Hoa đào tiểu muội - Tập 3
19h50 Hạnh phúc mỉm cười - Tập 23
20h50 Lối sống sai lầm - Tập 3
21h50 Kim Đại Ban - Tập 22
22h50 Kim Đại Ban - Tập 23
23h50 Hoa đào tiểu muội - Tập 3

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN