VTV 1/1/2013: Anh em nhà Reyes

Họ là những con người chân thật, tốt bụng cho đến một ngày họ nhận được tin người em gái của họ bị chết thảm trong một tai nạn cùng người yêu Bernardo...

Phát sóng

Giờ phát sóng

Tên phim

VTV1

03h10 Ông Tơ hai phẩy - Tập 8
13h00 Lạc mất tình yêu - Tập 12

VTV3

00h30 Anh em nhà Reyes - Tập 1
03h00 Những người độc thân vui vẻ - Tập 158
07h50 Giấc mơ cỏ may - Tập 34 
12h00 Truyền kỳ Hoàng đế Chu Nguyên Chương (Tập 46)
13h00 Làn môi trong mưa (Tập 26)
18h00 Ước mơ lấp lánh - Tập 79
21h00 Giấc mơ cỏ may - Tập 35
22h45 Tiệm rau của anh chàng độc thân - Tập 15

VTV4

05h30

Đàn trời - Tập 5
14h05 Đàn trời - Tập 5
22h15 Đàn trời - Tập 5

VTV6

08h00 Thần thoại - Tập 28
19h00 Gloria - Tập 16
22h10 Thần thoại - Tập 29

VCTV1

01h00 Phận hồng nhan - Tập 6
03h00  Nàng dâu câm - Tập 9
05h00 Thời trang thập niên 70 - Tập 33
08h00 Phận hồng nhan - Tập 7
10h00 Nàng dâu câm - Tập 9
13h00 Thời trang thập niên 70 - Tập 34
16h00 Phận hồng nhan - Tập 7
21h00 Nàng dâu câm - Tập 10
22h30 Thời trang thập niên 70 - Tập 34

VCTV2

 00h00 Vũ điệu tình yêu - Tập 4
01h00 Đi qua ngày biển động - Tập 12
02h00  Phiên tòa cần chánh án - Phần 1
03h00 Phiên tòa cần chánh án - Phần 2
04h00  Châu sa - Tập 34
05h00  Tường vy cánh mỏng - Tập 9
06h00  Vũ điệu tình yêu - Tập 5
07h00  Đi qua ngày biển động - Tập 13
08h00 Nữ tướng cướp - Phần 1
09h00  Nữ tướng cướp - Phần 2
10h00 Châu sa - Tập 35
11h00 Tường vy cánh mỏng - Tập 10
12h00  Vũ điệu tình yêu - Tập 6
13h00 Đi qua ngày biển động - Tập 14
14h00 Pha lê không dễ vỡ - Tập 28
15h00 Trái tim sám hối - Tập 6
16h00 Một thời ta đuổi bóng - Tập 1
17h00 Tường vy cánh mỏng - Tập 11
18h00 Vũ điệu tình yêu - Tập 7
19h00  Đi qua ngày biển động - Tập 15
20h00 Pha lê không dễ vỡ - Tập 29
21h00 Trái tim sám hối - Tập 7
22h00  Một thời ta đuổi bóng - Tập 2
23h00  Tường vy cánh mỏng - Tập 12

VCTV7

00h50 Bốn chàng quý tử - Tập 13
01h50  Hạnh phúc mong manh - Tập 119
02h50  Thiên sứ long bong - Tập 46
03h50  Mật danh Iris - Tập 19
04h50  Bạn gái tôi là hồ ly - Tập 14
05h50  Hạnh phúc mong manh - Tập 120
06h50  Bốn chàng quý tử - Tập 14
07h50  Thiên sứ long bong - Tập 47
08h50  Mật danh Iris - Tập 20
09h50  Bạn gái tôi là hồ ly - Tập 15
10h50  Hạnh phúc mong manh - Tập 121
11h50  Mật danh Iris - Tập 21
12h50 Bạn gái tôi là hồ ly - Tập 16
13h50  Thiên sứ long bong - Tập 48
14h50 Bốn chàng quý tử - Tập 15
15h50  Thiên sứ long bong - Tập 49
16h50 Mật danh Iris - Tập 22
17h50  Bạn gái tôi là hồ ly - Tập 17
18h50 Hạnh phúc mong manh - Tập 122
19h50 Bốn chàng quý tử - Tập 16
20h50  Thiên sứ long bong - Tập 50
21h50  Mật danh Iris - Tập 23
22h45  Bạn gái tôi là hồ ly - Tập 18
23h50  Hạnh phúc mong manh - Tập 122

Chia sẻ
Theo VTC, VTV
Báo lỗi nội dung