Star Movies 27/7: Killers

Thứ Năm, ngày 26/07/2012 07:19 AM (GMT+7)

Jen nghĩ rằng cô ấy đã tìm thấy người đàn ông hoàn hảo, nhưng...


Mời các bạn bấm vào "Tên phim" để xem giới thiệu về phim, bấm vào biểu tượng "Xem trailer" để xem video giới thiệu phim
 

Giờ

Tên phim

Xem trailer
03h15  MICHAEL FOREVER - THE SUPERSTAR TRIBUTE CONCERT  
04h45 TRANSPORTER 2 Star Movies 27/7: Killers - 1  
06h15  X2: X-MEN UNITED Star Movies 27/7: Killers - 2  
08h30 ICE AGE Star Movies 27/7: Killers - 1  
09h55 MECHANIC, THE Star Movies 27/7: Killers - 1 
11h30  X-MEN: FIRST CLASS  Star Movies 27/7: Killers - 1 
13h40  U2 - FROM THE SKY DOWN  
15h15  BEWITCHED  
17h00 ICE AGE  Star Movies 27/7: Killers - 1 
18h25  GLASTONBURY 2011: COLDPLAY  
20h00  KILLERS Star Movies 27/7: Killers - 1 
21h45  KNIGHT'S TALE, A Star Movies 27/7: Killers - 1
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình