Cinemax 15/9: You Only Live Twice

Thứ Sáu, ngày 14/09/2012 00:25 AM (GMT+7)

James Bond đã khám pha sự thật tổ chức SPECTRE chính là kẻ đừng đằng sau chuyện này, động cơ của chúng thật mờ ảo.

 


Mời các bạn bấm vào "Tên phim" để xem giới thiệu về phim, bấm vào biểu tượng "Xem trailer" để xem video giới thiệu phim
 

Giờ

Tên phim

Xem trailer
1h00  Strike Back S202:  
1h50 Second In Command Cinemax 15/9: You Only Live Twice - 1 
3h55  Live And Let Die Cinemax 15/9: You Only Live Twice - 1 
6h00 Now Pay Attention 007  
6h30 Cyborg Cinemax 15/9: You Only Live Twice - 1 
7h55 Second In Command Cinemax 15/9: You Only Live Twice - 1 
9h30  Green Lantern: First Flight  
10h55 Hollow Man Cinemax 15/9: You Only Live Twice - 1  
12h45 Robin Hood Cinemax 15/9: You Only Live Twice - 1  
15h00 The Rundown Cinemax 15/9: You Only Live Twice - 1 
16h50 You Only Live Twice Cinemax 15/9: You Only Live Twice - 1 
18h50  A View To A Kill Cinemax 15/9: You Only Live Twice - 1 
21h00 The Scorpion King 3: Battle For Redemption  
22h45 Strike Back S202:  
23h35 Assassination Games Cinemax 15/9: You Only Live Twice - 1 
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình