Kim Tae Hee xinh nhất năm 2012?

Kim Tae Hee xinh nhất năm 2012? Kim Tae Hee đã có một năm 2012 được xem là thành công trong việc tạo dựng một ấn tượng đẹp về ngoại hình.