Danh hài hóa "chị Hằng, chú Cuội"

Thời gian này, danh hài Việt Hương về Việt Nam 15 ngày để nuốt 150 phân đoạn trong phim "Chàng Mập Nghĩa Tình".

Theo Thùy Vân - Ảnh: Duy England
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN