Quân nhân cũng nhảy Harlem shake

Quân nhân cũng nhảy Harlem shake

Những người lính quân đội cũng tập tành nhảy điệu harlem để thể hiện mình... là người biết nhảy.
Thơ thẩn với Harlem Shake

Thơ thẩn với Harlem Shake

Những bước nhảy không đâu vào đâu nhưng cũng sẽ làm cho nó trở nên nổi tiếng.

Cười 24H

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN