Váy y tá của Jennie (Black Pink) bị la ó "xúc phạm người làm nghề y"

Không nên coi những bộ đồ này như đồng phục trong môi trường công việc mà hãy  nhìn chúng như những sáng tạo thuộc về thời trang.

Nguồn: http://danviet.vn/vay-y-ta-cua-jennie-black-pink-bi-la-o-xuc-pham-nguoi-lam-nghe-y-5020208101259...

Theo Hồng Linh (Dân Việt)

sự kiện Phong cách thời trang của SAO