Bộ GD-ĐT siết chặt đào tạo liên thông

Thứ Tư, ngày 26/12/2012 10:29 AM (GMT+7)

Bộ GD-ĐT vừa công bố quy định đào tạo liên thông trình độ CĐ, ĐH. Để đủ điều kiện tổ chức đào tạo liên thông, cơ sở giáo dục ĐH phải có báo cáo tự đánh giá và triển khai kiểm định chất lượng.

  

Thủ trưởng cơ sở có quyền quyết định đào tạo liên thông từ trình độ TCCN lên trình độ CĐ hoặc từ trình độ CĐ lên trình độ ĐH. Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quyết định từ trình độ TCCN, TC nghề lên ĐH, từ trình độ TC nghề lên CĐ, từ trình độ CĐ nghề lên trình độ ĐH. Chỉ tiêu tuyển sinh liên thông chính quy không vượt quá 20% tổng chỉ tiêu tuyển sinh chính quy hằng năm…

Đào tạo liên thông chính quy phải tập trung toàn bộ thời gian tại cơ sở giáo dục ĐH để thực hiện chương trình đào tạo. Sinh viên hệ liên thông chính quy học chung, thi hết môn và thi tốt nghiệp hoặc bảo vệ luận văn tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp cùng với sinh viên hệ chính quy.

Theo Khánh Vũ (Hà nội mới)