Nhan sắc biến đổi ngày càng hút hồn của Hoàng Thùy Linh sau 10 năm giông bão

Phong cách chân quê của Hoàng Thùy Linh từ 10 năm trước tuy khác biệt nhiều với hiện tại nhưng mang vẻ đẹp tự nhiên.
Theo An An (Dân Việt)

sự kiện Hoàng Thùy Linh: Ngày ấy, bây giờ