'Kim Bình Mai 3D' dung tục thua xa 'Nhục bồ đoàn 3D': Ngập tràn cảnh 18+, bị cấm chiếu vĩnh viễn!

Tân Kim Bình Mai 3D gồm 4 phần: Mệnh hoặc, Sắc kiếp, Tình loạn và Mệnh thệ. Ở phần 3, ba nhân vật chính là Phan Kim Liên, Lý Bình Nhi và Bàng Xuân Mai ra sức nghĩ mưu kế để lấy lòng Tây Môn Khánh. Sina còn ví cuộc chiến chốn hậu cung của Tây Môn Khánh như "phiên bản 18+ của Chân Hoàn".

Nguồn: http://danviet.vn/kim-binh-mai-3d-dung-tuc-thua-xa-nhuc-bo-doan-3d-ngap-tran-canh-18-bi-cam-chie...

Theo Minh Phương (Tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Phim Trung Quốc