Xơi đồ Tây dễ sang Tây Trúc

Thứ Sáu, ngày 01/06/2012 20:00 PM (GMT+7)

Tại sao ăn đồ Tây lại dễ sang Tây Trúc hơn ăn đồ ta? Hãy tìm hiểu nhé!

Xơi đồ Tây dễ sang Tây Trúc - 1

Xơi đồ Tây dễ sang Tây Trúc - 2

Xơi đồ Tây dễ sang Tây Trúc - 3

Xơi đồ Tây dễ sang Tây Trúc - 4

Trong một lần...

Xơi đồ Tây dễ sang Tây Trúc - 5

Xơi đồ Tây dễ sang Tây Trúc - 6

Xơi đồ Tây dễ sang Tây Trúc - 7

Xơi đồ Tây dễ sang Tây Trúc - 8

(Khám phá)

sự kiện Truyện tranh online hài hước