Viết kiểm điểm là sở trường của bố!

Chủ Nhật, ngày 01/07/2012 10:00 AM (GMT+7)

Tài năng thì bố không có nhưng nói về sở đoản thì bố nhiều vô kể, đây là ví dụ.

Viết kiểm điểm là sở trường của bố! - 1

Viết kiểm điểm là sở trường của bố! - 2

Viết kiểm điểm là sở trường của bố! - 3

Viết kiểm điểm là sở trường của bố! - 4

Chiều hôm ấy...

Viết kiểm điểm là sở trường của bố! - 5

Viết kiểm điểm là sở trường của bố! - 6

Viết kiểm điểm là sở trường của bố! - 7

Viết kiểm điểm là sở trường của bố! - 8

Viết kiểm điểm là sở trường của bố! - 9

Thế giới tí hon

Viết kiểm điểm là sở trường của bố! - 10

Các cụ cười

Viết kiểm điểm là sở trường của bố! - 11

Mona Lisa 2012

Viết kiểm điểm là sở trường của bố! - 12

Người tí hon yêu!

Viết kiểm điểm là sở trường của bố! - 13

Người tàng hình

Viết kiểm điểm là sở trường của bố! - 14

Xe đạp tàng hình

Viết kiểm điểm là sở trường của bố! - 15

Chó tàng hình

Viết kiểm điểm là sở trường của bố! - 16

Thế giới tàng hình

Viết kiểm điểm là sở trường của bố! - 17

Chỉ có ở Việt Nam

Viết kiểm điểm là sở trường của bố! - 18

Cây cũng sexy ^^

Viết kiểm điểm là sở trường của bố! - 19

Thế giới thực "vật"

Viết kiểm điểm là sở trường của bố! - 20

Chìa và khóa lạ

Viết kiểm điểm là sở trường của bố! - 21

Thảo nào chết sớm!

Viết kiểm điểm là sở trường của bố! - 22

Ma cây ư?

Viết kiểm điểm là sở trường của bố! - 23

Cái đồ khỉ này!!!

Viết kiểm điểm là sở trường của bố! - 24

Cái gì thế này?
(Khám phá)

sự kiện Truyện tranh online hài hước