Video clip "vũ công nam múa bụng"

Từ trước tới nay chúng ta chỉ quen thưởng thức những đường cong ấn tượng của vũ công nữ, mà quên mất rằng khi vũ công nam múa bụng cũng ấn tượng không kém.

Chia sẻ
(Khám phá)
Báo lỗi nội dung