Video clip: Hỏi đường kiểu dị

Thứ Năm, ngày 08/05/2014 00:05 AM (GMT+7)

Chỉ trong tích tắc bạn sẽ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với người vừa hỏi thăm đường.

(Khám phá)