Video clip hài: Sâm Triều Tiên gọi bằng cụ

"Củ cải đâu mà củ cải. Sâm đấy con ạ. Sâm Triều Tiên đấy. Gọi bằng cụ nhá"

Chia sẻ
(Khám phá)
Báo lỗi nội dung