Truyện tranh: Quân tử nhất... cái này!

Chủ Nhật, ngày 15/12/2013 14:55 PM (GMT+7)

Không phải quân tử phải nhất ngôn hay nhất cái gì mà là nhất cái này thì khối người té xỉu.

Truyện tranh: Quân tử nhất... cái này! - 1

Truyện tranh: Quân tử nhất... cái này! - 2

Truyện tranh: Quân tử nhất... cái này! - 3

Truyện tranh: Quân tử nhất... cái này! - 4

*

* *

Truyện tranh: Quân tử nhất... cái này! - 5

Truyện tranh: Quân tử nhất... cái này! - 6

Truyện tranh: Quân tử nhất... cái này! - 7

Truyện tranh: Quân tử nhất... cái này! - 8

(Khám phá)
sự kiện Truyện tranh online hài hước
Báo lỗi nội dung