Truyện tranh: Nửa đêm nhờ bác sĩ làm chuyện... ấy

Thứ Sáu, ngày 09/05/2014 08:18 AM (GMT+7)

Lão chồng không còn tí sức lực nào để làm chuyện đó, bà vợ đành phải nhờ tới bác sĩ trực ca.

Truyện tranh: Nửa đêm nhờ bác sĩ làm chuyện... ấy - 1

Truyện tranh: Nửa đêm nhờ bác sĩ làm chuyện... ấy - 2

Một ca khác...

Truyện tranh: Nửa đêm nhờ bác sĩ làm chuyện... ấy - 3

Truyện tranh: Nửa đêm nhờ bác sĩ làm chuyện... ấy - 4

(Khám phá)

sự kiện Truyện tranh online hài hước