Truyện tranh: Những tình huống đỡ được mới là lạ

Thứ Năm, ngày 17/04/2014 12:13 PM (GMT+7)

Dù sai 100% nhưng cậu vẫn đảo lộn tình thế bằng sự láu cá của mình, bạn có thấy thời trẻ của mình ở đây không?

Truyện tranh: Những tình huống đỡ được mới là lạ - 1

Truyện tranh: Những tình huống đỡ được mới là lạ - 2

Một lần khác...

Truyện tranh: Những tình huống đỡ được mới là lạ - 3

Truyện tranh: Những tình huống đỡ được mới là lạ - 4

Truyện tranh: Những tình huống đỡ được mới là lạ - 5

Thi học kỳ 1

Truyện tranh: Những tình huống đỡ được mới là lạ - 6

Thi học kỳ 2

Truyện tranh: Những tình huống đỡ được mới là lạ - 7

Thi học kỳ 3

Truyện tranh: Những tình huống đỡ được mới là lạ - 8

Thi học kỳ 4

Truyện tranh: Những tình huống đỡ được mới là lạ - 9

Thi tốt nghiệp

(Khám phá)
sự kiện Truyện tranh online hài hước