Truyện tranh: Nhặt được của rơi tạm thời đút túi

Thứ Sáu, ngày 04/04/2014 00:07 AM (GMT+7)

Nếu đi trên đường nhặt được chiếc ví tiền của ai đó rơi, bạn sẽ nhặt và xử lý nó thế nào?

Truyện tranh: Nhặt được của rơi tạm thời đút túi - 1

Truyện tranh: Nhặt được của rơi tạm thời đút túi - 2

Truyện tranh: Nhặt được của rơi tạm thời đút túi - 3

Truyện tranh: Nhặt được của rơi tạm thời đút túi - 4

*

* *

Truyện tranh: Nhặt được của rơi tạm thời đút túi - 5

Truyện tranh: Nhặt được của rơi tạm thời đút túi - 6

Truyện tranh: Nhặt được của rơi tạm thời đút túi - 7

Truyện tranh: Nhặt được của rơi tạm thời đút túi - 8

(Khám phá)
sự kiện Truyện tranh online hài hước