Truyện tranh: Muốn cưỡi không xong

Thứ Bảy, ngày 19/10/2013 08:08 AM (GMT+7)

Miệng lưỡi người đời thật khó lường, nghe cũng chết mà không nghe còn chết hơn.

Truyện tranh: Muốn cưỡi không xong - 1

Truyện tranh: Muốn cưỡi không xong - 2

Truyện tranh: Muốn cưỡi không xong - 3

Truyện tranh: Muốn cưỡi không xong - 4

Còn đây là tình huống "chết đuối vớ phải cọc... mục".

Truyện tranh: Muốn cưỡi không xong - 5

Truyện tranh: Muốn cưỡi không xong - 6

(Khám phá)